EGZAMIN PRAKTYCZNY

Nasza szkola jazdy przygotuje cię kompetentnie do testu-  od poznania dróg testowych przez manewry, independent driving do testu wstępnego- upewnimy się ze jesteś gotowy aby zdać ze START za pierwszym razem. Uczymy w Sidcup, Belevdere, Bromley and Erith centrach testowych.

 

 

PRACTICAL driving test-Egzamin praktyczny jest ostatnim krokiem aby zdobyc  prawo (driving licence). Test praktyczny składa się następujących wymogów :

  • sprawdzenie wzroku kandydata (umiejętność przeczytania numerów rejestracyjnych samochodu z odległości 20-20,5m),
  • pytania dotyczące bezpieczeństwa w samochodzie (“powiedz mi” – pytania zadawane są przed rozpoczęciem jazdy, “pokaż mi” – pytania zadawane są podczas jazdy);
  • sprawdzenie generalnego stylu jazdy (instruktor wydaje polecenia dotyczące m.in. kierunku jazdy, zatrzymania pojazdu i ruszenia pod górką, itp.),
  • sprawdzenie umiejętności manewrów – cofania pojazdu (jednej z czterech wymaganych) i dodatkowa Emergency stop- hamowanie awaryjne,
  • independent driving- jazda niezależna polega ja sprawdzeni umiejętności samodzielnego prowadzenia pojazdu (na podstawie wskazań nawigacji oraz znaków drogowych zgodnie z poleceniem egzaminatora).

Srednio egzamin praktycznego wynosi około 40 minut z czego przez 20min sprawdzany jest samodzielny styl jazdy kandydata

Nasza szkoła Jazdy START dokłada starań aby nasze pojazdy spełniały wszystkie wymogi na teście praktycznym. Miały ważne Road Tax , Mot, Insurance, lusterko dla egzaminatora, było sprawne  technicznie, L znaki z przody i stylu a także podwójny system sterowania.

Egzaminator z reguły nie przerywa egzaminu praktycznego, a o wyniku kandydat informowany jest po zakończeniu jazdy. Egzamin może być przerwany jedynie w sytuacji kiedy styl jazdy kandydata zagraża innym uczestnikom ruchu.

Jeśli wynik naszego egzaminu jest pozytywny wówczas:

– egzaminator wskaże błędy jakie popełniliśmy (jeśli jakiekolwiek wystąpiły),

– przekaże certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu,

– zapyta czy chcemy zwrócić już teraz nasze tymczasowe prawo jazdy (Provisional Driving Licence) i otrzymać pełny dokument (Full Driving Licence) automatycznie. W innym przypadku o pełne prawo jazdy można aplikować samodzielnie w ciągu 2 lat od daty egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu zostaniemy poinformowani o błędach które popełniliśmy. Od decyzji egzaminatora przysługuje nam odwołanie. W wielu przypadkach nie pozostaje nic innego jak zapisać się na kolejny egzamin, który może się odbyć nie wcześniej niż po upłynięciu kolejnych 10 dni roboczych

Od  2014 nie ma już możliwości zdawanie egzaminu w języku polskim. Obecnie egzamin na prawo jazdy w UK można zdawać jedynie w języku angielskim lub walijskim. Zmiany wprowadzono w trosce o poprawę bezpieczeństwa na brytyjskich drogach. Zdaniem rządzącym osoby nie mówiące po angielsku miały m.in. problemy w  rozumieniu komunikatów publikowanych w związku z zagrożeniami na drogach

Szkola jazdy START oferuje lekcje  pelnogodzinne z dojazdem do klienta w Poludniowo-Wschodniej czesci Londynu( SE Southe East London), wliczajac :

Bexleyheath, Sidcup, Foots Cray ,Bexley, Chislehurst, Blackfen, Petts Wood,  Bromley , St. Paul’s cray, St Mary Cray, Swanley, New Eltham, Ruxley, Wilmington, Abbey wood, Thamesmead, Belvedere, Erith, Welling, Barnehurst, Crayford, Plumstead, Woolwich

Postcodes : Da1, DA2, DA5, DA6, DA7, DA8, DA9 , Da14, Da 15 , DA16 , DA17 , Da18 , Br1 , Br2 , BR5, BR6 , BR7 , BR8, SE2 , SE18 , SE28

Znajdziesz nas na Bexleyheath, Sidcup and Abbey wood I pracujemy w Sidcup, Belvedere, Erith, Bromley tekstach egzaminacyknych „.Skontaktuj z nami poprzez:

E-mail: startdrigingschool@ gmai.com

Tel: 077 90 90 90 40

ZAPRASZAMY!!!!