EGZAMIN TEORETYCZNY

Egzamin teoretyczny w Wielkiej Brytanii składa się z dwóch części. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu teoretycznego należy zdać:

a) test wielokrotnego wyboru (multiple-choice questions),

b) test z przewidywania zagrożeń na drodze (hazard perception test).

Na naszej stronie nauki jazdy START- driving School znajdziesz linki i materiały potrzebne do zakupu materiałów, pokocy w przygotowaniu i pomocy w znalezie centra egzaminacyjnego i zabudowaniu testu teoretycznego.

Test wielokrotnego wyboru to zestaw 50 pytań dotyczący w znacznej części przepisów ruchu drogowego. Część pytań oparta jest na studium przypadku (case study) z którym następnie związane jest 5 kolejnych pytań. Na rozwiązanie testu kandydat ma 57 minut.

Przewidywanie zagrożeń na drodze (hazard perception) to druga część testu teoretycznego z którą musi zmierzyć się kandydat. W tej części pokazywane jest 14 krótkich nagrań video dotyczących scen z którymi codziennie na drogach spotykają się kierowcy. Podczas egzaminu oceniana jest zdolność spostrzegania zagrożeń. Im szybciej dane zagrożenie zostanie dostrzeżone – tym więcej punktów (max 5 za pytanie) otrzyma kandydat na kierowcę

Aby zdać  egzamin teoretyczny na prawo jazdy trzeba mieć co najmniej:

a) 43 na 50 punktów – test wielokrotnego wyboru,

b) 44 na 75 punktów – test dotyczący spostrzegania zagrożeń na drodze.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, kandydat na kierowcę powinien przystąpić do egzaminu praktycznego w ciągu najbliższych 2 lat. W innym przypadku konieczne będzie powtórzenie części teoretycznej egzaminu. W przypadku wyniku negatywnego – do ponownego egzaminu teoretycznego można przystąpić najwcześniej po 3 dniach roboczych

Koszt przystąpienia do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategorii B standardowo wynosi 23 funty. Każde ponowne podejście do egzaminu po wyniku negatywnym to konieczność wniesienia pełnej opłaty

Szkola jazdy START oferuje lekcje  pelnogodzinne z dojazdem do klienta w Poludniowo-Wschodniej czesci Londynu( SE Southe East London), wliczajac :

Postcodes : Da1, DA2, DA5, DA6, DA7, DA8, DA9 , Da14, Da 15 , DA16 , DA17 , Da18 , Br1 , Br2 , BR5, BR6 , BR7 , BR8, SE2 , SE18 , SE28

Znajdziesz nas na Bexleyheath, Sidcup and Abbey wood I pracujemy w Sidcup, Belvedere, Erith, Bromley tekstach egzaminacyknych

Skontaktuj z nami poprzez:

E-mail: startdrigingschool@ gmai.com

„Contact Us” Link

Tel: 077 90 90 90 40

ZAPRASZAMY!!!!